Kredyty dla rolników body

Kredyty dla rolników body

Kredyty dla rolników

Bank oferuje kredyty:

  •     obrotowe
  •     preferencyjne z dopłatami ARiMR 
  •     odnawialne w rachunku bieżącym – zmienne, w zależności od kwoty kredytu.
  •     kredyt “AGRO- ZIEMIA” na zakup gruntów rolnych z niskim oprocentowaniem (WIBOR 1M+marża) z okresem kredytowania do 10 lat
  •     kredyt “INVEST-AGRO” na cele inwestycyjne na zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia, zakup środków transportu, stworzenie nowego majątku trwałego lub zwiększanie istniejącego, zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych na działalność z okresem kredytowania do 10 lat
  •     Kredytowa Linia Hipoteczna – kredyt przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolnicza w tym także na: spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub w innych Bankach i towarzystwach leasingowych, refinansowanie zakupu maszyn, nieruchomości jeżeli transakcja zakupu została dokonana 3 miesiące przed udzieleniem kredytu. Minimalna kwota kredytu to 50 000 zł. Okres spłaty kredytu do 15 lat.