Visa Business Euro body

Visa Business Euro body

Visa Business EURO

Karta debetowa VISA BUSINESS EURO jest kartą powiązaną z firmowym rachunkiem walutowym (EURO). Karta wydawana jest dla klientów instytucjonalnych. Kartą można dokonywać płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na tym rachunku. Dzięki karcie klient posiada stały nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie walutowym w euro. środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek. Kartą można także dokonywać transakcji w internecie.

Istnieje możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne do karty:

  • dzienny limit wypłat gotówki dla rachunku bankowego walutowego wynosi 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro;
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro.

Koszt wydania karty: 0 zł

Okres ważności karty: 5 lat

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty  należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:

  • osobiście w placówce Banku,
  • telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPSA.),
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
  • za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty