VISA Euro body

VISA Euro body

Visa EURO

Karta debetowa VISA EURO wydawana jest do rachunków bankowych dla osób fizycznych w walucie EURO. Karta debetowa zapewnia nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku walutowym EURO. Karta umożliwia dokonywanie transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, także transakcji w internecie. środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek. Ponadto daje możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Istnieje możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Maksymalne dzienne limity wynoszą odpowiednio:

  • dzienny limit wypłat gotówki wynosi 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro;
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro.

Koszt wydania karty: 0 zł

Okres ważności karty: 5 lat

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty  należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:

  • osobiście w placówce Banku,
  • telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPSA.),
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
  • za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty