KREDYT OBROTOWY DLA ROLNIKÓW Z DOPŁATĄ I GWARANCJĄ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 KORZYŚCI: OKRES KREDYTOWANIA MAKSYMALNIE DO 48 MIESIĘCY BRAK ROZLICZENIA KREDYTU DODATKOWE KORZYŚCI FINANSOWE DZIĘKI DOPŁACIE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO DO ODSETEK W WYSOKOŚCI 5% PRZEZ OKRES PIERWSZYCH 12 M-CY (POMOC PUBLICZNA) OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE - 80% KWOTY KREDYTU W FORMIE BEZPŁATNEJ GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Z FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR) NAWET DO...

Prace serwisowe po stronie Banku 14.05.2023

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku, w dniu 14.05.2023 r. w godzinach 01:00 - 08:00, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Niedostępność dotyczy także komunikatów BLIK P2P (płatności na telefon).

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

ZAWIADOMIENIE Zarząd Banku Spółdzielczego w Staroźrebach uprzejmie zawiadamia wszystkich członków, że dnia: 17.04.2023 r. o godz. 1200 w lokalu Centrali Banku w Staroźrebach dla terenu Staroźreby i Nowej Góry 17.04.2023 r. o godz. 1400 w lokalu Oddziału Banku w Bulkowie dla terenu Bulkowo i Blichowo ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ z następującym...

Przekazy z/do Ukrainy

Szanowni Państwo,  Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy   przychodzące  i wychodzące zawierały  pełne dane  adresowe  odbiorcy/ nadawcy po stronie ukraińskiej: nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy.Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane.Podstawa prawna:1. ROZPORZĄDZENIE...