Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, w ramach usługi Bancassurance, współpracuje z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  •     CONCORDIA CAPITAL S.A. (ubezpieczenia na życie)
  •     CONCORDIA POLSKA TUW (ubezpieczenia majątkowe)
  •     COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group (ubezpieczenia majątkowe po markę BENEFIA)


  Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

  Lista zakładów ubezpieczeń nieakceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

  Informacja o minimalnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej

© Copyright 2018 - Bank Spółdzielczy w Staroźrebach