Przerwa w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w nocy z 25 na 26 stycznia br. (środa/czwartek) między godziną 02:00 a 4:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej związane z pracami serwisowymi. Przepraszamy za utrudnienia.

WIRON zastąpi WIBOR – informacja dla klientów

2023-01-23

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON.

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON:

 • Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy w Staroźrebach uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników referencyjnych.
 • Aktualnie klienci naszego banku nie muszą podejmować żadnych działań związanych z publikacją nowego wskaźnika – WIRON.
 • W najbliższym czasie nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w obowiązujących umowach kredytowych. Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego sektora bankowego dopiero na rok 2025.

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

 • banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS, do którego należy nasz Bank,
 • funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
 • UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
 • GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach widać trend opierania wskaźników o depozyty jednodniowe, tzw. overnight. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Jak wygląda harmonogram zmian?

 • 1 grudnia 2022 roku WIRON stał się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011, tzw. Rozporządzenia BMR. Oznacza to, że jest regularnie wyliczany i publikowany przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
 • Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Należy spodziewać się, że w ofercie różnych banków kredyty oparte o WIRON będą stopniowo pojawiały się w 2023 i 2024 roku.
 • W 2023 roku wszystkie banki na rynku będą prowadzić prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
 • W 2024 roku możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i samorządowych, stosujących indeks WIRON.
 • Do końca 2024 roku dokona się zmiana polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie wskaźnika WIRON.
 • Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na rok 2025.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest WIBOR i w jaki sposób jest wyznaczany?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to cena (czyli oprocentowanie), po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na tzw. rynku międzybankowym. W praktyce odbywa się to w postaci tzw. kwotowań wiążących: bank zobowiązuje się do zawarcia transakcji po podanej cenie.

Sytuacja na rynku jest dynamiczna, dlatego wskaźnik WIBOR jest ustalany codziennie. Proces ten jest stale monitorowany, nadzorowany, kontrolowany, poddawany wewnętrznym i zewnętrznym audytom. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z 6 grudnia 2022 r. potwierdził, że opracowywanie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011.

 1. Czy nowy wskaźnik referencyjny WIRON zmieni koszty kredytów?

Koszt kredytów, zarówno tych hipotecznych, gotówkowych, jak i tych dla przedsiębiorstw, zależy w największym stopniu od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kiedy rosną stopy procentowe, rosną również koszty kredytów. W ostatnim roku stopy procentowe były podnoszone wielokrotnie, ponieważ jest to główna metoda walki z inflacją.

Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś zmiana kosztów kredytów. Dodatkowo przy przejściu ze stawki WIBOR na WIRON w aktualnych umowach kredytowych zastosowany zostanie specjalny mechanizm kompensacyjny, którego wysokość poda w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Do zmian tych dojdzie w 2025 roku, a szczegóły są dopracowywane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

 1. Czy muszę podpisać z bankiem nową umowę uwzględniającą WIRON?

Nie. Nie musisz podejmować żadnych działań. Wszystkie Twoje umowy z Bankiem Spółdzielczym w Staroźrebach pozostają w mocy. Aktualnie WIRON nie ma wpływu na koszty Twojego kredytu.

 1. Kiedy będzie możliwość skorzystania z produktów opartych o WIRON?

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach przygotowuje się obecnie w zakresie systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących wskaźnik WIRON. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

 1. Czy WIRON jest lepszy niż WIBOR?

Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, które przynoszą dominację wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

 1. Kto kontroluje wskaźniki referencyjne w Polsce?

Każdy wskaźnik referencyjny, zarówno WIBOR jak i WIRON, musi być zgodny z Rozporządzeniem BMR. Jest to dokument przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE, określa zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w produktach finansowych (czyli m.in. banków).

Administratorem wskaźników referencyjnych w Polsce jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowana przez KNF.

Proces wyznaczania WIBOR i WIRON w pełni podlega kontroli KNF.

ROR ESSA +13, ROR ESSA -13

Drogi Rodzicu!

Wprowadź swoje dziecko w świat finansów. My możemy Ci w tym pomóc. Czy wiesz, że w naszym Banku możesz otworzyć konto dla swojego dziecka? Nie tylko w teorii, ale i w praktyce dziecko będzie mogło zdobywać wiedzę finansową, samodzielnie dysponować pieniędzmi.

Oferujemy:

 • Konta dla dzieci do 13-go roku życia ROR ESSA -13 –rodzic jest jego właścicielem konta, ma nad nim pełną kontrolę, dziecko nie ma dostępu do bankowości elektronicznej;
 • Konta dla dzieci od 13 do 18 lat ROR ESSA+13- rodzic musi wyrazić zgodę na założenie konta i podpisuje dokumenty, dziecko ma dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej jak dorosły.

To nie ekstrawagancja, to bardzo użyteczne i przyszłościowe narzędzie. Prezenty pieniężne na gwiazdkę, nadwyżki z komunii – ulokuj je na koncie dziecka. Niech uczy się zarządzać swoim „budżetem”. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE RZEKOMO ZAGROŻONYCH OSZCZĘDNOŚCI

KOMUNIKAT W SPRAWIE RZEKOMO ZAGROŻONYCH OSZCZĘDNOŚCI

Zlecenia Elixir w dniu 30.12.2022 r.

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach uprzejmie informuje, iż w dniu 30.12.2022 r. zlecenia międzybankowe Elixir przyjęte do godz. 12:30 zostaną rozliczone i wysłane w dniu 30.12.2022 r., natomiast zlecenia Elixir przyjęte po 12:30 zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2023 r.

W dniu 02.01.2023 r. (poniedziałek) Bank nieczynny

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 02.01.2023 r. (poniedziałek) wszystkie Placówki Banku będą nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Niedostępność Express Elixir oraz P2P/BLIK od 30.12.2022 r. do 01.01.2023 r.

Szanowni Państwo, w związku z zamknięciem roku nastąpi przerwa w dostępie do usługi Express Elixir oraz P2P/BLIK w Banku: od godziny 19:00 w dniu 30.12.2022 r. do końca dnia 01.01.2023 r. Przepraszamy za utrudnienia.

W dniu 21.12.2022 r. Bank czynny do godz. 12:00

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 21.12.2022 r. (środa) wszystkie Placówki Banku czynne do godz. 12:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w działaniu usług 06.12.2022 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 06 grudnia br. (wtorek) między godziną 15:30 a 20:00 wystąpią przerwy w działaniu usług Banku. Przepraszamy za utrudnienia

17 listopada 2022 r. przerwa w działaniu Internet Bankingu

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 17 listopada br. (noc ze środy na czwartek) między godziną 01:00 a 5:00 wystąpią przerwy w działaniu Internet Bankingu obejmujących wszystkie interfejsy IB i IBF oraz Aplikację mobilną.Przepraszamy za utrudnienia.