PRZERWA W DOSTĘPIE DO USŁUG BANKOWYCH 21-24.06.2024 R.

Szanowni Państwo, W związku ze zmianami w zakresie systemów informatycznych, w dniach 21-24 czerwca  br., dostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje. terminFunkcjonalność / usługaJakie ograniczenia wystąpią w usługach?  W sobotę 22.06  w godzinach 06.00-12.00Moje IDBrak możliwości zdalnego potwierdzania tożsamości wymaganego do autoryzacji takich...

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony. W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL Przed zawarciem każdej Umowy o: rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy, kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku...

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w pokoju GłównegoKsięgowego w Centrali Banku wyłożone są do wglądu dlaCzłonków Banku następujące dokumenty:a) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie zrocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłegorewidenta wraz z raportem za 2023 rok;b) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwałpoprzedniego Zebrania Przedstawicieli;c) projekty uchwał...

Wakacje kredytowe 2024 – Poradnik

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast...

Przerwy w dostępie do IB

Szanowni Państwo!w nocy z 22 na 23 maja br. (środa/czwartek) między godziną 0:00 a 5:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z pracami serwisowymi oraz aktualizacją oprogramowania. Przepraszamy za utrudnienia.