Dla firm

Dla firm

Bank oferuje prowadzenie rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych w złotych oraz rachunków walutowych. Rachunki te umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń, korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym, składanie zleceń i polecenia zapłaty.

Rachunek bieżący w złotych jest oferowany w następujących wersjach:

  • Konto na Start – dla przedsiębiorców otwierających działalność gospodarczą, konto jest prowadzone przez Bank do dnia w którym upływa 1 rok od daty rozpoczęcia działalności, natomiast po upływie roku – jest przekształcane przez Bank w Biznes Konto,
  • Biznes Konto – dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku,
  • Prestiż Konto – dla przedsiębiorców o przychodach ze sprzedaży za ostatni rok podatkowy powyżej 1 mln PLN, z możliwością negocjacji opłat.

Do rachunku wydawane są karty własne Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa.

Nasi Klienci mogą obsługiwać rachunki poprzez kanały elektroniczne Home Banking, Internet Banking lub Internet Banking dla Firm.

Ponadto w swojej ofercie bank posiada rachunek lokacyjny z atrakcyjnym oprocentowaniem, umożliwiający oszczędzanie nadwyżek środków pieniężnych. Wpłaty na rachunek lokacyjny mogą być  dokonywane w dowolnej kwocie i dowolnym czasie, Klient może bezpłatnie wykonać  jeden przelew lub jedną wypłatę gotówkową dowolnej kwoty w miesiącu kalendarzowym.