ELIXIR

Elixir

Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku.

ELIXIR – system funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR S.A.). Jest to międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów rozliczeniowych, który umożliwia realizację przelewów w złotych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami. System pośredniczy między innymi w wymianie: poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty, czeków gotówkowych i rozrachunkowych.

Harmonogram sesji rozliczeniowych KIR S.A.

Płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 000 000 PLN) oraz inne pilne zlecenia, mogą być realizowane w systemie SORBNET. Płatności składane do realizacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Internet Banking do godziny 14:15 są rozliczane w tym samym dniu. (zgodnie z Granicznymi godzinami realizacji przelewów).

Sesje wychodzące Elixir:

  •     Od 14:16 dnia poprzedniego (roboczego) do 09:00 dnia bieżącego (roboczego) Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w I sesji rozliczeniowej;
  •     Od 09:01 do 13:10 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w II sesji rozliczeniowej;
  •     Od 13:11 do 14:15 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w III sesji rozliczeniowej;
  •     Zlecenia otrzymane po godz. 14:15, ale złożone przed godziną 15:00 obciążają rachunek Klienta w tym samym dniu roboczym, rozliczane są w następnym dniu roboczym dla Banku w I sesji.