Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia Banku Spółdzielczego w Staroźrebach

W piątek 8 czerwca 2018 r. w Domu Technika w Płocku, obchodzono Jubileusz 100 lat powstania Banku Spółdzielczego w Staroźrebach. Uroczystość zgromadziła liczne grono gości – samorządowców, przedstawicieli banków i organizacji bankowych, zaprzyjaźnionych instytucji, klientów oraz bankowców.

Wszystkich przybyłych gości powitał prowadzący galę jubileuszową konferansjer. Chwilę później głos zabrała Prezes Banku Małgorzata Petera, która podkreśliła m.in., że „długa i bogata historia Banku nie pozbawiona była błędów, trudności i wyzwań. Sukcesem jest nasze obecne istnienie, utrzymanie samodzielności i fakt, że z powodzeniem spełniamy misję, do jakiej zostaliśmy powołani”.

Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmu przedstawiającego dzieje bankowości spółdzielczej w Staroźrebach i współczesny wizerunek Banku. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach za wkład w rozwój regionu otrzymał odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości”, przyznaną  przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Nadawana jest organizacji spółdzielczej zasłużonej dla rozwoju spółdzielczości w danym regionie, wzorowo prowadzącej i rozwijającej swoją działalność. Z rąk Ryszarda Jaśkowskiego Zastępcy Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej odznakę odebrała Prezes Zarządu Małgorzata Petera.

Piątkowe spotkanie stało się też okazją do wręczenia medali i odznaczeń tym osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju naszego Banku.

Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – która jest nadawana dla członków władz statutowych organizacji spółdzielczych, odznaczeni zostali Tadeusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej – Adam Kujawa i Anna Raczyńska.

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości z okazji dzisiejszego jubileuszu postanowiła uhonorować Bank Spółdzielczy w Staroźrebach statuetką  „Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości”. Na ręce Prezes Zarządu Małgorzaty Petera statuetkę wręczył Wiceprezes Zarządu BPS SA Piotr Konieczka.

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia BPS przyznaje odznaczenia pracownikom banków spółdzielczych legitymującym się wybitnymi osiągnięciami na rzecz polskiej bankowości spółdzielczej. Z okazji Jubileuszu Banku postanowiono uhonorować:

  • Złotą Odznaką „Za Zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” następujących pracowników Banku Spółdzielczego w Staroźrebach: Małgorzata Petera i Alicja Jankowska;
  • Szmaragdową Odznaką „Za Zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” następujących pracowników Banku Spółdzielczego w Staroźrebach: Wanda Figatowska, Barbara Kiełpińska, Hanna Koczwara, Krystyna Krysiak, Ewa Sadłakowska, Bogumiła Wachaczyk i Joanna Korzeniewska.

Z okazji Jubileuszu Zarząd Banku Spółdzielczego w Staroźrebach postanowił uhonorować tytułem „Partner Godny Zaufania” firmy, które w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju bankowości spółdzielczej. W podziękowaniu za współpracę i partnerstwo okolicznościowe statuetki otrzymały następujące instytucje: Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Novum Sp. z o.o., Gmina Staroźreby, Gmina Bulkowo oraz indywidualni klienci Banku.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik z okazji obchodów 100-lecia Banku Spółdzielczego w Staroźrebach postanowił uhonorować Bank Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.

Medal Pamiątkowy ten jest wyróżnieniem okolicznościowym, które nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności i realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Medal odebrał Zarząd Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

Część oficjalną uroczystości zakończyły życzenia składane przez zaproszonych gości. Niespodzianką był występ artysty malarza Szymona Chwalisza, grafika wyspecjalizowanego w malarstwie techniką aerografu. Wykonał on na scenie okolicznościowy rysunek Banku, którego kopie wszyscy uczestnicy gali otrzymali na zakończenie uroczystości. Podczas Jubileuszu nie zabrakło także akcentów artystycznych. Wystąpiła Aleksandra Paczkowska Event Band, która wykonała covery znanych przebojów. Wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Po kolacji i degustacji jubileuszowego tortu rozpoczęła się zabawa przy dźwiękach przebojów puszczanych przez DJ-a Bono.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na uroczystości obchodów Jubileuszu 100 rocznicy działalności Banku Spółdzielczego w Staroźrebach. Było nam miło gościć Państwa, wspólnie świętując tak doniosłe dla nas bankowców wydarzenie. Jesteśmy wdzięczni za życzenia, kwiaty, upominki oraz miłe słowa kierowane pod adresem naszego Banku.

                                                                                                                

                                                                                  Rada Nadzorcza i Zarząd BS  

                                                                                              w Staroźrebach