Kartosfera

Kartosfera

Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający Użytkownikowi portalu dostęp do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych. Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl.

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

  • aktywować posiadaną kartę VISA,
  • zastrzec posiadaną kartę,
  • dokonać czasowej blokady karty,
  • dokonać odblokowania karty,
  • zmieniać kod PIN dla danej karty,
  • definiować płatności mobilne,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • wyłączyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty,
  • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w systemie 3D Secure.