KREDYT OBROTOWY DLA ROLNIKÓW Z DOPŁATĄ I GWARANCJĄ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

DATA

 KORZYŚCI:

  • OKRES KREDYTOWANIA MAKSYMALNIE DO 48 MIESIĘCY
  • BRAK ROZLICZENIA KREDYTU
  • DODATKOWE KORZYŚCI FINANSOWE DZIĘKI DOPŁACIE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO DO ODSETEK W WYSOKOŚCI 5% PRZEZ OKRES PIERWSZYCH 12 M-CY (POMOC PUBLICZNA)
  • OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE – 80% KWOTY KREDYTU W FORMIE BEZPŁATNEJ GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Z FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR)
  • NAWET DO 200 000 EUR NA BIEŻĄCE POTRZEBY DLA PODMIOTÓW MŚP DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE ROLNYM

Szczegółowych informacji dostarczą pracownicy Banku

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów