Moje konto

Moje konto

Rachunek oszczędnościowy Moje Konto

Służy do:

  •     gromadzenia środków pieniężnych,
  •     korzystania z kart bankowych.

Posiadacze rachunków ROR i Moje Konto mają dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną.

Bank otwiera i prowadzi również rachunki lokat terminowych.


Regulamin rachunku Moje konto

Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank

© Copyright 2018 - Bank Spółdzielczy w Staroźrebach