Naklejka zbliżeniowa Visa Paywave

Naklejka zbliżeniowa Visa Paywave

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave  wydawana jest do rachunków klientów osób fizycznych. Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych umożliwiającą dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz internecie. Naklejka zbliżeniowa to stały dostęp do swoich pieniędzy. Za pomocą naklejki zbliżeniowej można dokonać wyłącznie transakcji bezgotówkowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 100 zł wymagają podania kodu PIN. Dokonywanie płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł nie wymaga wprowadzania kodu PIN. Karta umożliwia dokonanie transakcji zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych w kraju oraz za granicą (aktualna lista partnerów znajduje się na stronie internetowej www.visa.pl). Wszystkie transakcje dokonywane kartą są autoryzowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia kontrolę nad wydatkami.

Można nią płacić za codzienne zakupy we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa PayWave.

  • Maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN wynosi 100 zł
  • Maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych wynosi 50 000 

Koszt wydania naklejki zbliżeniowej: 0 zł

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty  należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:

  • osobiście w placówce Banku,
  • telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPSA.),
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
  • za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty