STAR-IKE - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

STAR-IKE – INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

STAR-IKE –  Indywidualne Konto Emerytalne – rachunek oszczędnościowy dla osób fizycznych. Umowę o otwarcie i prowadzenie rachunku może zawrzeć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która oświadczy, że:

 • nie jest posiadaczem innego IKE oraz w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE albo
 • jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

W przypadku osoby małoletniej możliwe jest otwarcie STAR‑IKE pod warunkiem:

 • jeżeli jest ona uprawniona do środków na IKE osoby zmarłej i zamierza dokonać na STAR‑IKE wypłaty transferowej lub
 • ukończyła 16 lat i osiąga dochód z tytułu umowy o pracę.

STAR-IKE – Indywidualne Konto Emerytalne jest to rachunek oszczędnościowy z funkcją gromadzenia oszczędności w celu ich późniejszego wykorzystania w charakterze uzupełnienia przez Oszczędzającego swoich świadczeń emerytalnych. Gromadzenie oszczędności polega na dokonywaniu wpłat, przyjmowaniu wypłat transferowych oraz uzyskiwaniu dochodów z tytułu oprocentowania środków na STAR-IKE.

Zalety IKE:

 • Opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł;
 • Opłata za wpłaty gotówkowe – 0 zł;
 • Wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu;
 • środki są dziedziczone i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn;
 • brak 19%  podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki” przy wypłacie.  Wystarczy, że
 1. wypłacisz swoje oszczędności po 60 roku życia lub,
 2. ukończysz 55 rok życia i nabędziesz uprawnienia emerytalne oraz dokonasz wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonasz ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia o wniosku o wypłatę (dotyczy osób urodzonych od dnia 1 stycznia 1949 r. włącznie).

Limit wpłat na STAR-IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2024

PAMIĘTAJ! Można posiadać tylko jeden rachunek IKE

 

Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.