VISA Business Debetowa

Visa Business Debetowa

Karta Visa Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

 •     płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych, oznaczonych logiem organizacji płatniczej VISA;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej VISA;
 •     wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji płatniczej VISA;
 •     płatności dokonywanych na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon.
 •     Awaryjną  wypłatą gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą (tylko karta VISA), z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN.
 •     Karta umożliwia również wypłatę gotówki u akceptantów w ramach usługi cash back na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 •     Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianą kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę.
 •     Karta wydawana jest do rachunku rozliczeniowego bieżącego prowadzonego przez Bank dla rolników indywidualnych oraz podmiotów instytucjonalnych.
 •     Istnieje możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne do karty:

maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych – 30 000,00 zł

maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – 50 000,00 zł

Istnieje możliwość dokonywania transakcji w internecie.

Koszt wydania karty: 0 zł

Okres ważności karty: 5 lat

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty  należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:

 • osobiście w placówce Banku,
 • telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPSA.),
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty