Weryfikacja numeru PESEL

DATA

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
 • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt w rachunku ROR (limit),
 • kredyt mieszkaniowy.

Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Placówkach Banku Spółdzielczego w Staroźrebach jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej Naszej Placówce.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych Placówkach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów