ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

DATA

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staroźrebach uprzejmie zawiadamia wszystkich członków, że dnia:

  • 17.04.2023 r. o godz. 1200 w lokalu Centrali Banku w Staroźrebach dla terenu Staroźreby i Nowej Góry
  • 17.04.2023 r. o godz. 1400 w lokalu Oddziału Banku w Bulkowie dla terenu Bulkowo i Blichowo

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2022 r.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
  6. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału                                                                             

                                                                                    Zarząd

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów