Dowiedz się więcej...

100 lat tradycji...

100 lat zaufania...

100 lat bezpieczeństwa...

Aktualności

Przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej

Szanowni Klienci, Informujemy, że w nocy z 16 na 17 czerwca br. (środa/czwartek) między godziną 01:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej związane z pracami serwisowymi. Za…

Zebranie Przedstawicieli – 19 czerwca 2019r.

Szanowni Państwo!

W dniu 19.06.2019 r. w Bulkowie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku i zaproszeni Goście , a wśród nich Ewa Staniszewska – Dyrektor Oddziału Banku BPS w Płocku oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej i pełniący funkcję Przewodniczącego Zebrania  – Tadeusz Jankowski, witając Zarząd, Radę Nadzorczą, Delegatów i zaproszonych Gości.

Zgromadzonym zostały zaprezentowane:

  1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Staroźrebach za 2018 r.
  2. Praca Zarządu za 2018 r.
  3. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  4. Kierunki działań i rozwoju działalności gospodarczej i społecznej w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach w 2019 roku.

Podczas Zebrania Przedstawicieli dokonano podsumowania i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok, jak i również Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2018 roku. Udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku, oraz podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową. Zebranie Przedstawicieli podjęło także uchwałę dotyczącą polityki dokonywania odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, oraz zatwierdzono Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się według zaplanowanego porządku obrad.

Zaproponowane przez Zarząd uchwały zostały przyjęte przez Delegatów.

Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia Banku Spółdzielczego w Staroźrebach

Wersja mobilna systemu Internet Banking

usługi banku dostępne 7/24

mobilność

doładowania telefonów

pełne zarządzanie rachunkiem

Weź terminal za

Przyjmuj płatności kartą

bez żadnych opłat

i odlicz VAT

za terminal płatniczy

prowizji od transakcji

przez 12 miesięcy

0 zł

0 zł

0 zł

SPRAWDŹ

Kupujesz w internecie?

Chcesz bezpiecznie zapłacić i jak najszybciej

otrzymać zamówiony towar?

Poznaj bezpieczne płatności internetowe Paybynet.

bezpieczeństwo

wygoda

Sprawdź... PayByNet

szybkość

Partnerzy

Skontaktuj się z nami…

[recaptcha]

© Copyright 2018 - Bank Spółdzielczy w Staroźrebach