SMS Banking body

SMS Banking body

SMS Banking

SMS Banking działa cała dobę i automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi SMS Banking jest:

  •     posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach,
  •     posiadanie telefonu komórkowego pracującego w dowolnej sieci telefonii komórkowej w Polsce,
  •     złożenie stosownego wniosku o uruchomienie usługi.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do naszych placówek.