Ubezpieczenia body

Ubezpieczenia body

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, w ramach usługi Bancassurance, współpracuje z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  •     GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  •     Ubezpieczenia Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  •     SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  •     SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych