VISA Classic Debetowa body

VISA Classic Debetowa body

Visa Classic Debetowa

Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi ich Użytkownikowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 •     płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta VISA ;
 •     wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej VISA;
 •     wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji płatniczej VISA, oznaczonych logiem danej organizacji płatniczej;
 •     płatności dokonywane na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon.
 •     awaryjną wypłatą gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;
 •     umożliwia również wypłatę gotówki u akceptantów w ramach usługi cash back na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 •     karta umożliwia także sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym;
 •     umożliwia zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

Karta Visa Classic Debetowa jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza że obciążenie rachunku z tytułu transakcji, prowizji i opłat następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia.

Istnieje możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty. Maksymalne dzienne limity transakcyjne do karty:

 •     maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych – 10 000,00 zł
 •     maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – 50 000,00 zł
 •     Istnieje możliwość dokonywania transakcji w internecie.

Koszt wydania karty: 0 zł

Okres ważności karty: 5 lat

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty  należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:

 • osobiście w placówce Banku,
 • telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPSA.),
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty