Kredyt STAR-EKO

Kredyt STAR-EKO

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy związanych z realizacja przedsięwzięć polegających na zakupie i instalacji towarów oraz urządzeń ekologicznych np.: drzwi, okna, ocieplenie, odnawialne źródła energii, samochody elektryczne itp.

  • Cel dowolny (40 % kwoty kredytu) pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.
  • Maksymalna wysokość kredytu 100 tys. zł;
  • Okres kredytowania do 8 lat;
  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża;
  • Niska prowizja

Zapraszamy do kontaktu!

Poniżej kilka przydatnych dokumentów: