O banku

O banku..

 

Historia Banku

Początki historii naszego Banku sięgają roku, w którym Polska po długich latach zaborów odzyskała wreszcie wolność i niepodległość. Działo się to 2 czerwca 1918 r w Staroźrebach podczas zebrania się 30 osób, które pod przewodnictwem Tadeusza Ożarowskiego postanowiły założyć Kasę Pożyczkowo Oszczędnościową.  15 września 1918 r. przyjęto dla Kasy nowa nazwę Stowarzyszenie Pożyczkowo Oszczędnościowe w Staroźrebach i ustalono nowe granice jej funkcjonowania, gmina i parafia Staroźreby oraz gmina Łubki. Staroźrebskie Stowarzyszenie przystąpiło do Związku Rewizyjnego i Kasy Centralnej Stowarzyszeń Pożyczkowych. Z biegiem lat zmieniały się nazwy: w 1924 r. na Kasa Spółdzielcza w Staroźrebach, w 1935 r. Kasa Stefczyka w Staroźrebach  w 1951 r. na Gminna Kasa Spółdzielcza w Staroźrebach, w 1958 r. na  Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa  SOP w Staroźrebach, z której w 1975 r. wyrósł Bank Spółdzielczy w Staroźrebach.

Uległy zmianom formy działania i nazwa staroźrebskiej instytucji finansowej, także siedziby kasy i spółdzielni występowały co parę lat w innym miejscu np. w pomieszczeniach Sądu Pokoju, w lokalu parafialnym i wreszcie we własnym obiekcie. Był to budynek nr 3 przy Staroźrebskim Rynku nabyty 11 stycznia 1939 r.

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach prowadzi działalność poprzez jednostki macierzyste oraz Oddział w Bulkowie i dwa Punkty Obsługi Klienta: w Nowej Górze i w Blichowie. Obecnie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości. Od wielu lat Bank umacnia swoją pozycję w zaspokajaniu potrzeb rolników, przedsiębiorców, osób prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego, oferując im produkty i usługi dobrej jakości. Klienci banku maja dostęp do szeregu produktów bankowości elektronicznej, takich jak: Internet Banking, System Home Banking, Bankofon, SMS Banking i bankomaty (karty własne i międzynarodowe VISA).


  Monografia Banku Spółdzielczego w Staroźrebach

Władze Banku – Zarząd

  • Małgorzata Petera – Prezes Zarządu
  • Piotr Chmielewski – Członek Zarządu
  • Paulina Korzeniewska – Członek zarządu

Zasady funkcjonowania Banku

Depozyty w Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

Z polityką  informacyjną  Banku Spółdzielczego w Staroźrebach dotyczącą adekwatności kapitałowej, można zapoznać się czytając załącznik “Polityka informacyjna Banku”, dostępny w formacie PDF.


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Staroźrebach

 Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Statut Banku

Rada Nadzorcza

  • Tadeusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Teresa Zawłocka – Zastępca Przewodniczącego
  • Jarosław Dobrzeniecki – Sekretarz
  • Beata Kowalak
  • Adam Kujawa
  • Jerzy Padzik
  • Arkadiusz Sobótka
© Copyright 2018 - Bank Spółdzielczy w Staroźrebach