O Banku

O Banku

Historia Banku

Początki historii naszego Banku sięgają roku, w którym Polska po długich latach zaborów odzyskała wreszcie wolność i niepodległość. Działo się to 2 czerwca 1918 r w Staroźrebach podczas zebrania się 30 osób, które pod przewodnictwem Tadeusza Ożarowskiego postanowiły założyć Kasę Pożyczkowo Oszczędnościową.  15 września 1918 r. przyjęto dla Kasy nowa nazwę Stowarzyszenie Pożyczkowo Oszczędnościowe w Staroźrebach i ustalono nowe granice jej funkcjonowania, gmina i parafia Staroźreby oraz gmina Łubki. Staroźrebskie Stowarzyszenie przystąpiło do Związku Rewizyjnego i Kasy Centralnej Stowarzyszeń Pożyczkowych. Z biegiem lat zmieniały się nazwy: w 1924 r. na Kasa Spółdzielcza w Staroźrebach, w 1935 r. Kasa Stefczyka w Staroźrebach  w 1951 r. na Gminna Kasa Spółdzielcza w Staroźrebach, w 1958 r. na  Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa  SOP w Staroźrebach, z której w 1975 r. wyrósł Bank Spółdzielczy w Staroźrebach.

Uległy zmianom formy działania i nazwa staroźrebskiej instytucji finansowej, także siedziby kasy i spółdzielni występowały co parę lat w innym miejscu np. w pomieszczeniach Sądu Pokoju, w lokalu parafialnym i wreszcie we własnym obiekcie. Był to budynek nr 3 przy Staroźrebskim Rynku nabyty 11 stycznia 1939 r.

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach należy dziś do najbardziej stabilnych jednostek spółdzielczych powiatu płockiego. Jest bankiem solidnym, bezpiecznym i nowoczesnym. W 2002 roku placówka w Staroźrebach przystąpiła do Banku Polskiej Spółdzielczości SA, w którym zrzeszona jest do dziś. W dniu 30 grudnia 2015 r. Bank przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Tym  samym znalazł się w grupie, która gwarantuje sobie wsparcie płynności i wypłacalności oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, gdzie znajduje się jego centrala, posiada placówki macierzyste: Oddział w Bulkowie i dwa Punkty Obsługi Klienta w Nowej Górze i Blichowie.

Bank posiada bardzo szeroką ofertę dla klientów oraz oferuje wiele produktów i usług nowoczesnej bankowości elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach obsługuje klientów gmin Staroźreby i Bulkowo. Teren ten liczy 68 sołectw i zamieszkały jest przez ponad 13 tysięcy osób. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją specjalizuje się w obsłudze przede wszystkim gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz bardzo ważnych klientów, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. 

„Misją Banku Spółdzielczego w Staroźrebach jest świadczenie profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku. Realizując swoją misję, Bank aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnych.”

I to Bank w Staroźrebach czyni. Odgrywa bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym obu gmin. Bank nasz od lat wspiera szkoły, straże pożarne, organizacje społeczne, inicjatywy lokalne, sponsoruje wydarzenia kulturalne i sportowe. Nie zapomina także o ciężko chorych dzieciach czy mieszkańcach poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Władze Banku - Zarząd

Zasady funkcjonowania Banku

Depozyty w Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

Z polityką  informacyjną  Banku Spółdzielczego w Staroźrebach dotyczącą adekwatności kapitałowej, można zapoznać się czytając załącznik “Polityka informacyjna Banku”, dostępny w formacie PDF.

 
2L5A1163-Edit- do internetu (002)

Małgorzata Petera

Prezes Zarządu

Piotr Chmielewski

Członek Zarządu
DSC_4511 kopia

Paulina Korzeniewska

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza