Wyniki konkursu dla pracowników Banku Spółdzielczego w Staroźrebach „Nasz Bankowiec

DATA

  1. „Wyniki konkursu dla pracowników Banku Spółdzielczego w Staroźrebach „Nasz Bankowiec”.

Najwięcej głosów zdobyli:

W kategorii pracownicy operacyjni – Aneta Tybuś

W kategorii pracownicy nieoperacyjni – Piotr Graczyk”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów