Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

DATA

Transakcje internetowe

Pojedyncza transakcja internetowa100 PLN
Suma transakcji internetowych400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych5
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów