Potwierdzenie Profilu zaufanego w Centrali Banku oraz w Oddziale Banku w Bulkowie

DATA

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach informuje,  że dostępna  jest usługa potwierdzania Profilu zaufanego. Profil zaufany można potwierdzić w Centrali Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz w Oddziale Banku w Bulkowie.  

Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie oraz podpiszesz dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia twojej sprawy.

 Można załatwić takie sprawy jak m.in.:

  • Złożyć wniosek i podpisać dokumenty online,
  • Zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego,
  • Złożyć wniosek o świadczenie 500+,
  • Zarejestrować działalność gospodarczą,
  • Złożyć PIT.

Ponadto można skorzystać z takich serwisów publicznych jak m.in.:

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
  • Biznes.gov.pl,
  • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
  • E-Urząd Skarbowy.

Więcej na stronie internetowej Profil zaufany

Zapraszamy do korzystania z usługi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej
postów