ZAWIADOMIENIE ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

DATA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staroźrebach uprzejmie zawiadamia wszystkich członków, że dnia:

 • 10.05.2024 r. o godz. 1000 w lokalu Oddziału Banku w Bulkowie dla terenu Bulkowo i Blichowo
 • 10.05.2024 r. o godz. 1400 w lokalu Centrali Banku w Staroźrebach dla terenu Staroźreby i Nowej Góry

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2023 r.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
 6. Zamknięcie obrad.

z następującym porządkiem:

  Zapraszamy do udziału                                                                            

                                                                                      Zarząd

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn

  Więcej
  postów